Полски институт в София

и

Народната библиотека „Иван Вазов“ в Пловдив

съвместно с Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“

канят на

3 април 2013 г., сряда, 17 ч.,

Народна библиотека „Иван Вазов“ – фоайе,

ул. „Авксентий Велешки“ № 17, вход свободен

 

Откриване на документалната изложба „Януш Корчак. Крал на децата”,  посветена на живота и делото на полския педагог

  Представяне на българското издание на книгата „Избрани съчинения” на Януш Корчак”  (Издателство СОНМ, превод – Благовеста Лингорска, Правда Спасова). Книгата ще представи проф. дфн Правда Спасова от Института за изследване на обществата и знанието – БАН                                                                 

Книгата „Избрани съчинения“ включва педагогическите текстове на Януш Корчак: „Правото на детето да бъде уважавано“ и „Как да обичаме детето“, както и неговия „Дневник“, който се публикува за първи път в България.

     „Детето има бъдеще, но има и минало: важни събития, спомени, дълги часове на самотни размисли върху съществени въпроси. И то като нас помни и забравя, цени и отхвърля, разсъждава логически и бърка, когато не знае. Размишлява дали да прояви доверие, или да се усъмни.“; „Нека уважаваме стремежа му към знание!“; „Нека уважаваме неуспехите и сълзите“; „Трябва да уважаваме собствеността на детето и неговия бюджет“. (Из: „Правото на детето да бъде уважавано“)

     Януш Корчак (в действ. Хенрик Голдшмит) – писател, лекар, обществен деец, възпитател и мислител. Педагог с новаторски идеи, автор на трудове  по теория и практика на възпитанието. Пионер, активно работещ за признаване правата на децата и пълното им равноправие. Ръководи  Сиропиталище за еврейски деца в продължение на 30 години (1912–1942). Работи за „Нашият дом”, сиропиталище за полски деца. През 1942 г. загива заедно със своите 192 възпитаници в газовите камери на нацисткия концлагер в Треблинка. 2012 година бе обявена от полския Сейм за Година на Януш Корчак.

Halina Krystewa

Dział Programowy i Biblioteka

Instytut Polski w Sofii

ul. Weslec 12, 1000 Sofia

Tel. +359 2 9810907, +359 2 9872159

Fax +359 2 9815744

www.institutpolski.org