Чешкият център в София съвместно с Карловия университет в Прага организира изпит по чешки език за чужденци със сертификат.

Информация за изпита:

Изпитът по чешки език е предназначен за чужденци над 16 години и се предлага на 5 нива: А1, А2, В1, В2 и С1, съобразени с общата европейска езикова рамка.

Изпитът съдържа 5 части: четене с разбиране, слушане с разбиране, граматическо-лексикален тест (за нива в2 и с1), писане и устна част. По-подробна информация за структурата на изпита, както и примерни тестове можете да намерите на адрес: http://ujop.cuni.cz/cce/index_cs.php.

Записване:

Заявки за участие в изпита се подават по електронен път на адрес: http://ujop.cuni.cz/cce/index_cs.php.

Такса:

Таксата за участие в изпита е 260 лева и се заплаща в Чешкия център след попълване на електронната заявка. Срокове за плащане:

до 12 април 2013 г. – капаро в размер на 100 лева.

до 30 април 2013 г. – останалата част от таксата.

Време и място:

Изпитът ще се проведе на 7.6. – 9.6.2013 в Чешкия център (ул. „Раковски“ 100, София).

За да се проведе изпитът, е необходимо да се събере група от поне 6 кандидати.

Допълнителна информация търсете на http://ujop.cuni.cz/cce/index_cs.php или в Чешкия център. Лице за контакт Маргарита Руменова (rumenova@czech.cz или +359 2 815 54 37).