Полският институт

 и

Издателство „Валентин Траянов”

канят на

12 март 2012 г., понеделник, 18 ч., ул. „Веслец” 12, вход свободен

Представяне на българското издание на „Пиеси” на Тадеуш Ружевич

(Картотека, Групата на Лаокоон, Свидетели или нашата малка стабилизация, Неконсумиран брак, Гладуващият си отива)

(Превод – Божко Божков).

Книгата и автора ще представи Ян Столарчик, редактор на творбите на полския драматург

     Полският институт в София кани на представянето на българското издание на „Пиеси” (Kaртотека, Групата на Лаокоон, Свитдетели или Нашата малка стабилизация, Неконсумиран брак, Гладуващият си отива) на Тадеуш Ружевич.

     Откъси от пиесите ще четат актьорите Маргарита Хлебарова и Богдан Глишев.

     Тадеуш Ружевич (род. 1921) – полски поет, драматург, прозаик и сценарист, един от най-важните полски творци от края на ХХ и началото на ХХІ век, изтъкнат представител на полската следвоенна лирика, майстор на лиричната миниатюра. Предтеча на авангарда в поезията и драмата. В драматургичното си творчество влиза в остър спор както със съвременната цивилизация  и култура, така и с драматичната форма, довеждайки своята драма към пределите на вида.  

      Той е автор на 15 поетически сборника, 5 сборника с разкази, томче със стихове и проза, за който получава полската литературна награда НИКЕ. Лауреат е на много литературни награди – полски и чужди.  

      Ян Столарчик  – главен редактор в Долношльонското издателство (1987-2007), автор и съавтор на много популярни книжни поредици , в т.ч. „Ето това е Полша” („A to Polska właśnie”), „Библиотека на еврейските писатели”(„Biblioteka Pisarzy Żydowskich”), „Библиотека Класика”(„Biblioteka Klasyki”). Oт 25 години редактира и издава всички нови книги на Тадеуш Ружевич, в т.ч. 12-томните „Събрани съчинения”. Литературни и критически статии на Ян Столарчик публикуват  авторитетни полски списания, в т.ч.  Twórczość, Odra, Topos, Znak, Sudety.