Уважаеми колеги,

          За да се осигури възможност по-голям брой студенти четвъртокурсници и петокурсници да се явят на писмени държавни изпити и/или да защитят дипломните си работи, поправителната сесия за 4. и 5. курс ще се проведе в периода 1-4 юли 2012 г. (непосредствено след редовната сесия). Студентите ще имат право да се явяват само на изпити от текущия семестър, а изпитите от предходни семестри трябва да са взети преди това (при съгласие на съответния преподавател).

            Ако студентите, явили се на предварителната поправителна сесия през юли, не успеят да издържат успешно някой от изпитите, те могат да се явят отново по време на ликвидационната сесия през септември.

            В случай, че четвъртокурсниците и петокурсниците не се възползват от правото си на предварителна поправителна сесия, те могат да положат невзетите изпити по време на поправителната и ликвидационната сесия през септември.