Полският културен институт и Националният  археологически  институт  с  музей  – БАН

Откриване на изложбата

„Корените на съвремието.  Из най-новите изследвания на Института по археология и етнология при Полската академия на науките”

с участието на д-р Людмил Вагалински, директор на Националния археологически институт с музей – БАН, Агнешка Кошчушко, директор на Полския институт в София, проф. Анджей Буко, директор на Института по археология и етнология –ПАН ,

и Томаш Хербих, зам.-директор на Института.

6 декември 2011 г., вторник, 18 ч.,

Национален археологически музей, ул. „Атанас Буров” 1

Изложбата представя част от научните постижения на Института в областта на археологията и историята на средновековната материална култура и Новото време. Повечето табла разказват за изследванията на територията на Полша, а някои и за работите в Африка.

Първата част на изложбата, посветена на археологията, разказва за  най-интересните места, на които се провеждат изследванията на Института през последните десетина години, датиращи от епохата на палеолита, неолита, бронзовата епоха, периода на римското влияние, Средновековието и Новото време. 

Втората част на изложбата е посветена на историята на материалната култура и разглежда такива теми,  като материалната страна на религиозния живот, избрани аспекти на модернизацията на живота в епохата на индустриализацията.

       Работно време на Националния археологически музей: вторник – петък от 10 до 17 ч. Почивен ден: понеделник.

Повече информация на сайта www.polinst-bg.org и www.naim.bg

Изложбата продължава до 30 декември 2011 г.

Вход свободен