Покана за участие в платен езиков курс по чешки език PDF.