Филологически факултет на ПУ “Паисий Хилендарски”
Съюз на учените в България – Пловдив

Уважаеми колеги,
Филологическите катедри при ПУ “Паисий Хилендарски”
и Съюзът на учените в България – Пловдив
имат удоволствието да Ви поканят за участие в
Дванадесетата национална научна конференция
за студенти и докторанти

Конференцията ще се проведе на 20 и 21 май 2010 г. в гр. Пловдив (Дом на учените, ул. “Митрополит Паисий” № 6). Заседанията ще се организират в две основни секции – по езикознание и по литературознание (за бакалаври, магистри и докторанти). Текстовете на докторантите, както и всички отличени доклади ще бъдат публикувани в сборник.
Обемът на представените научни разработки не трябва да надвишава 10 стандартни машинописни страници, а времето за устно резюме – 15 минути. Срокът за заявяване на темите е 10. 05. 2010 г.
Моля, използвайте приложената по-долу форма за заявка.
Заявките изпращайте на адрес: 4000 Пловдив, ул. “Цар Асен” 24, ПУ “Паисий Хилендарски”, Катедра по български език, доц. д-р Красимира Чакърова, е-mail: Linguistic.Club@gmail.com, тел. 032 261 250 (за секция “Езикознание”); или Катедра по история на литературата и сравнително литературознание, доц. д-р Татяна Ичевска, е-mail: Ichevska@yahoo.com, тел.: 0889/286248 (за секция “Литературознание”).

От организаторите

ЗАЯВКА

Форма за заявка
Име, фамилия ……………………………………………………………………………….
Научна организация (университет) ……………………………………………………………………
Специалност, курс …………………………………………………………………………………..
Заглавие на доклада ………………………………………………………………………………
Секция („Литературознание”/”Езикознание”) …………………………………………………….
Резервация за нощувка (дати) …………………………………………………………………………….
Вид резервация (общежитие/хотел) ………………………………………………………………………..
Дата на пристигане (само ако се нуждаете от посрещач) ………………………………………
Техническо подсигуряване на представянето на доклада (само ако имате нужда от специализирана техника – мултимедиен проектор и др.) ……………………………………..