КОНКУРСИ за отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина за академичната 2013/2014 година – СТУДЕНТИ  – Срок за подаване на документи 14 декември 2012 г. 

КОНКУРСИ за отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина за академичната 2013/2014 година – ПРЕПОДАВАТЕЛИ – Срок за подаване на документи 14 декември 2012 г.