За всички студенти, владеещи английски език, независимо от специалността, която изучават!

За повече информация виж тук.