Уважаеми колеги,

Имаме честта да ви поканим за участие в конференция на тема ЕЗИКЪТ И КРИЗАТА. Конференцията е част от научен форум, посветен на световната икономическа криза, и ще се проведе на 13 и 14 май 2010 г. в сградата на Икономически университет – Варна.

През м. май 2010 г. се навършват 90 години от основаването на Икономически университет – Варна. Международната научна конференция на тема “Световната криза и икономическото развитие” е само една от инициативите, чрез които университетът отбелязва своята бележита годишнина.

Резюметата и докладите изпращайте на електронен адрес slav_ezici@ue-varna.bg или на адрес: 9002, Варна, бул. “Княз Борис I” 77, Икономически университет Варна, Катедра „Славянски езици”.

За повече информация можете да видите тук или пишете на slav_ezici@ue-varna.bg.

Срокове:

  • 30.01.2010 г. – приемане на заявките за участие с резюме на доклада;
  • 15.02.2010 г. – потвърждение за приемането на доклада;
  • 30.03.2010 г. – краен срок за изпращане на доклада.

Такса за участие:

  • 30 лв. (за участници от страната);
  • 20 € (за участници от чужбина).

Сметка за спонсориране на конференцията и за превеждане на таксите за участие в левове:

  • ОББ – клон Варна;
  • IBAN: BG28UBBS80023106028703;
  • BIC: UBBSBGSF.

Сметка за превеждане на таксите за участие в евро:

  • ОББ – клон Варна;
  • IBAN: BG80UBBS80023413875600.

Основание за плащане: такса за участие в юбилейна конференция на ИУ, име на участника. Ако участникът иска фактура, таксата трябва да бъде преведена от юридическо лице с Булстат.

Таксата за участие следва да бъде платена до 30 март 2010 г.

Копие от документа, удостоверяващ превода на таксата, се представя при регистрирането на участниците в конференцията.

Катедра „Славянски езици”

Икономически университет – Варна