За студентите полонисти от Софийския и Пловдивския университет проф. Йежи Бралчик ще изнесе следните лекции:

София, 29 октомври, вторник
10.00 ч., Софийски университет, зала № 149, вход свободен
Съвместно с Факултет „Славянски филологии“

  • Езикова работилница „Публичният полски език” за студентите полска филилогия под ръководството на проф. Йежи Бралчик.

Пловдив, 30 октомври, сряда
11.00 ч., Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, зала „Koмпас”, вход свободен

Съвместно с филологическия факултет на Пловдивския университет

  • Езикова работилница „Изкуството да общуваме” за студентите-полонисти под ръководството на проф. Йежи Бралчик.

Проф. Йежи Бралчик е езиковед, специалист в областта на езика на медиите, рекламата и политиката. Преподава във Висшето училище по социална психология във Варшава и в Института по журналистика на Варшавския университет. Член на президиума на Съвета по полски език към Полската академия на науките, Полското езиковедско дружество и Комитета по езикознание на ПАН. В TVP Polonia е водил седмичната програма Mówi się (Казва се… oт 2001 дo 2007), в TVN Lingua програмата Na słówkо. В Полското радио води всеки ден програмата Słowo o słowie (Дума за думата). Пише фейлетони за месечното списание “Wiedza i Życie”. Aвтор на многобройни книги, посветени на езикознанието.