Уважаеми абсолвенти от Филологическия факултет, тържествената церемония по връчването на Вашите дипломи ще се състои на 16 март 2013 г. в Спортната зала на ПУ „Паисий Хилендарски” (бул. „България” № 236а).

Вие трябва да се явите в Спортната зала в 9:00 часа, за да получите от фоайето вдясно от централния вход академични облекла срещу лична карта или парична гаранция (50,00 лева). (Част от тях са собственост на Филологическия факултет, останалите ще бъдат заети от други факултети. Молим Ви да съхранявате тогите и шапките за следващите випуски.)

В 10:45 часа вие трябва да сте заели указаните места.

Церемонията ще започне точно в 11:00 часа, като десет минути преди началото й вратите на залата ще бъдат затворени.


Най-често задавани въпроси:

Къде ще се проведе церемонията?

В новата спортна зала на ПУ „Паисий Хилендарски” на бул. „България” № 236а. Влизането ще става през централния вход (откъм булеварда).

При какви обстоятелства няма да получа дипломата си на церемонията?

Ако абсолвентът не се е подписал в дипломата си в обявения срок.

Трябва ли да нося академично облекло?

Носенето на академично облекло (тога и шапка) е препоръчително.

Откъде мога да взема академично облекло?

Академичните облекла ще се раздават от 9:00 до 10:15 часа във фоайето вдясно от централния вход на залата (ще бъдат поставени указателни стрелки).

Заплаща ли се ползването на академично облекло?

Не се заплаща, но се внася депозит от 50 лева или се оставя документ за самоличност като гаранция, че облеклото ще бъде върнато във вида, в който е получено, и в указания срок.

Какво трябва да нося под академичното облекло?

Церемонията не изисква строг дрескод, но е препоръчително (предвид специфичната настилка на залата) дамите да не носят обувки с остри токчета.

Кога трябва да върна академичното облекло?

Академичното облекло се връща на същото място, откъдето е взето, не по-късно от 15:00 часа.

Заплаща ли се такса за церемонията?

Няма такса за присъствие на церемонията (както за абсолвентите, така и за техните гости).

Каква е продължителността на церемонията?

Около 120 минути.

Как да открия мястото си в залата?

Местата в залата са определени за съответните специалности (по азбучен ред на имената на абсолвентите), както и за гостите на церемонията (вж. схемата за разпределение на местата).

Мога ли да поканя гости на церемонията?

Всеки абсолвент може да покани до двама гости.

Могат ли да присъстват деца на промоцията?

Естествено, присъствието на деца е разрешено, но с пълнолетен придружител, който да се грижи за безопасността и спокойствието им. Молим гостите да проявят разбиране и дадат предимство на децата и техните придружители да ползват седалките на последния горен ред в залата.

Как ще протече церемонията?

Необходимо е до 10:30 часа абсолвентите и техните гости да се настанят на определените за тях места.

Вратите на залата ще се затворят десет минути преди началото на церемонията, когато всички вече са седнали. След това не е желателно да има допълнително движение във и извън залата.

Водещият ще покани всички присъстващи да се изправят, за да посрещнат знамето на Пловдивския университет, както и процесията от официални лица (ректора на университета, декана на Филологическия факултет и неговите заместници, представители на филологическите катедри и др.), и ще обяви началото на промоцията. Следват приветствия на официалните лица, слово от името на абсолвентите, полагане на Галилеева клетва (вж. текста на клетвата).

Церемонията ще продължи с процедура по връчване на дипломите. Най-напред ректорът ще награди отличниците на випуска, които ще излизат по реда на повикването и след получаване на дипломата и грамотата си ще се връщат на предишните си места (на първите долни редове в секторите Б, В и Г).

След това раздаването на дипломите ще продължи по специалности (вж. поредността на специалностите), като се следва азбучният ред на имената на абсолвентите от всяка специалност (вж. списъците по азбучен ред).

Когато първият абсолвент от азбучния списък на дадена специалност бъде поканен на сцената, за да получи дипломата си, останалите негови колеги, заемащи места на същия ред, трябва да се приготвят, като слязат на пътеката под съответния сектор (пред червения килим) и изчакат да бъдат повикани. След като бъде обявено името на последния от реда, на пътеката слизат колегите му от следващия ред и т.н.

На церемонията ще присъства професионален фотограф, който ще прави снимки на абсолвентите при получаване на дипломите им.

Всеки абсолвент, който излиза на сцената, преминава тържествено покрай масата на официалните лица, ръкува се представителя на академичната общност, който връчва дипломите на конкретната специалност, и след получаване на дипломата си се връща на своето място в сектора (вж. схемата за придвижване до мястото за получаване на дипломата и в обратна посока).

Сред края на тържествената промоция абсолвентите излизат извън Спортната зала, където могат да се фотографират. Удобно място за правене на общи снимки е стълбището пред Новата сграда на ПУ „Паисий Хилендарски”.

Има ли специални изисквания към присъстващите в залата абсолвенти и техните гости?

  • Тъй като в спортната зала няма условия за съхраняване на багаж и ценни лични вещи, молим по възможност такива да не се носят на церемонията. Препоръчително е абсолвентите да предават личните си вещи на своите гости, преди да влязат в залата.
  • Съветваме присъстващите да изключат мобилните си телефони, понеже използването им дори в беззвучен режим влияе неблагоприятно върху професионалното аудиооборудване в залата.
  • Фотографирането и заснемането с видеокамери по време на тържествената промоция са ограничени. Снимки и записи могат да бъдат правени при условие, че не се ползват светкавици и фотографиращите не напускат местата си.
  • Организаторите на церемонията си запазват правото да откажат достъп до залата на абсолвенти или гости, които демонстрират неадекватно поведение и смущават установения ред. Подобно поведение може да е причина и за отстраняване от залата.