Повече за конференцията от страницата на адрес:
http://250.slovo.uni-plovdiv.bg