Организационният комитет  най-учтиво Ви кани да участвате в работата

НА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА:

„МЕНИДЖМЪНТЪТ В ДИНАМИЧНО ПРОМЕНЯЩА СЕ

СРЕДА ЗА СИГУРНОСТ”,

която ще се проведе

 на 30 ноември 1 декември 2011 г.

 във Велико Търново

 Председател:

бригаден генерал инж. Цветан Харизанов

Научен секретар:

полковник инж. доцент доктор Георги Камарашев

 Членове на Организационния комитет:

Професор доктор Севдалина Димитрова – НВУ „Васил Левски”

Професор доктор Иван Симеонов – НВУ „Васил Левски”

Полковник доцент доктор Стойко Стойков – ВА „Георги Раковски”

Полковник доцент доктор Христо Атанасов – НВУ „Васил Левски”

Подполковник доцент доктор Илиян Лилов – НВУ „Васил Левски”

Доцент доктор Ваня Банабакова – НВУ „Васил Левски”

Подполковник доктор Николай Ничев – НВУ „Васил Левски”

Доктор Елица Петрова – НВУ „Васил Левски”

Майор инж. Георги Георгиев – НВУ „Васил Левски”

 Технически секретар:

Майор Иванка Георгиева

РАБОТНИ ЕЗИЦИ

български, руски, английски, немски

НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

  1. Мениджмънт в сигурността и отбраната;
  2. Мениджмънт и логистика;
  3. Управление на ресурси и технологии;
  4. Информационни и комуникационни технологии в мениджмънта;
  5. Други направления, свързани с мениджмънта.

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Заявките за участие се приемат на електронен адрес nvu_forum@nvu.bg до 14 ноември 2011 г.

Докладите могат да бъдат представени по време на конференцията или да бъдат изпратени не по-късно от 16 декември 2011 г. на посочения електронен адрес във формат .doc и .pdf

Приетите доклади ще бъдат публикувани в Сборник научни трудове до края на м. Март 2012 г.

Максималният брой доклади, с които може да участва всеки автор (самостоятелно или в съавторство) е три.

Дискусията по докладите е до 10 минути.

Програмата на научната конференция ще бъде публикувана на сайта до 21.11. 2011 г.

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

ТЕХНИЧЕСКО ОФОРМЛЕНИЕ НА ДОКЛАДИТЕ

ЗА КОНТАКТИ:

гр. Велико Търново 5006

бул. “България” № 76

НВУ „Васил Левски”

За научна конференция 2011

 

Телефони: 0887395307    професор доктор Севдалина Димитрова

062/618875      0884541785  майор Георги Георгиев

062/618807     0884507065  майор Иванка Георгиева

Факс          062/618899