Уважаеми колеги, студенти, граждани на Пловдив,
през 2011 г. Пловдивският университет “Паисий Хилендарски” отбелязва  своя 50-годишен юбилей. Това е знаменателен повод за организиране на редица празнични събития.
Надяваме се да споделим заедно радостта и вълнението от празника. Заповядайте!
Програмата на тържествата можете да видите тук.
От организаторите