Уважаеми колеги,

на 12 април 2011 г. (вторник) от 10.30 ч. в 7 семинарна зала ще ни гостува проф. дфн Владимир Кршиванек от Института по чешка литература към Чешката академия на науките и ще изнесе лекция на тема:

Císařovy nové šaty aneb Jak oblékáme českou poezii posledních dvaceti let

От катедрата