Програмата на Чешкия център в София за месец март 2010 год.  може да бъде разгледана  тук.