Vážené dámy a vážení pánové!

Máte rádi Českou republiku, český jazyk a českou kulturu?

Zajímáte se o českou klasickou hudbu?

Jste milovníky Gustava Mahlera?

Chcete se naučit trochu česky z hudební oblasti?

Rádi bychom Vám představili jazykovou školu AJODA a zároveň si dovolujeme Vás pozvat do Jihlavy na „Hudební kurz Gustava Mahlera“.

Letní jazykové kurzy češtiny pro cizince v Jihlavě probíhaji již přes 15 let. Letos jsme kromě klasických jazykových kurzů pro Vás připravili i specialitu:

Hudební kurz Gustava Mahlera

V rámci tohoto kurzu budete mít možnost se naučit nejen trochu česky, ale především si vychutnat atmosféru hudebního festivalu Gustava Mahlera.

Více informací o tomto kurzu si můžete přečíst v přiloženém letáku nebo také na naší webové stránce:

CZ

Dear ladies and gentlemen!

Do you like the Czech Republic, Czech language and culture?

Are you interested in Czech classical music?

Do you like Gustav Mahler?

Do you want to learn about music in Czech?

We would like to introduce our language school AJODA and at the same time invite you to the „Music Course Gustav Mahler“ held in Jihlava.

Summer language courses of Czech for foreigners in Jihlava have been already held for more then 15 years. This year’s specialty, besides traditional language courses, is the:

Music Course Gustav Mahler

Within this course you won’t just have the possibility to learn a bit of Czech but mainly enjoy the atmosphere of the Festival Gustav Mahler.

EN

Sehr geehrte Damen und Herren!

Mögen Sie die Tschechische Republik, die tschechische Sprache und Kultur?

Interessieren Sie sich für klassische Musik?

Mögen Sie Gustav Mahler?

Wollen Sie etwas Tschechisch aus der Musikbranche lernen?

Wir möchten Ihnen heute unsere Sprachschule AJODA vorstellen und gleichzeitig erlauben wir uns Sie nach Jihlava zum „Musikkurs Gustav Mahler“ einzuladen.

Die Sommersprachkurse Tschechisch für Ausländer finden in Jihlava schon seit mehr als 15 Jahren statt. In diesem Jahr bereiteten wir für Sie außer den klassischen Sommersprachkursen auch einen einmaligen Sonderkurs vor.

Musikkurs Gustav Mahler

Im Rahmen dieses Kurses werden Sie die Gelegenheit haben, nicht nur ein bisschen Tschechisch zu lernen, sondern auch die Atmosphäre

DE

Pro zájemce jsme také sestavili malý seznam zajímavých odkazů týkajících se Gustava Mahlera, připravovaných akcí + organizací spojených s touto osobností:

CZ, EN, DE

Byli bychom Vám zavázáni, kdybyste nám pomohli s propagací informací o tomto kurzu některou z následujících forem:

Mgr. Dagmar Toufarová

ředitelka jazykové školy AJODA Praha