УНИВЕРСИТЕТИ:

Ягелонски университет

Вроцлавски университет

Познански университет

Варшавски университет

Лодзки университет

Шчечински университет

Университет „Николай Коперник”,Торун

Ополски университет,гр. Ополе

ИНСТИТУЦИИ:

Институтът по славистика на Полската академия на науките

Институт на книгата

Полско научно издателство

Полски институт в София

УЧЕНЕ:

Сайт за езикознание – Индоевропейска Европа

Езикознание (материали и помагала)

Езикознание

Интернет Енциклопедия на полски

Образователна база с различни  материали на полски език

РЕЧНИЦИ:

Полско-английски речник

Полско-немски речник