Archive for category ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ

Държавен изпит по славянски език (чешки, полски, сръбски и хърватски език)

Държавният изпит по славянски език ще се проведе на 29 септември 2014 г. (понеделник) в 12. семинарна зала. Молим студентите да заемат местата си в залата най-късно до  8:30 часа, за да бъдат изтеглени изпитните варианти.
Пожелаваме успех на всички!

 

Уважаеми колеги,
държавният изпит по славянски език (чешки, полски, сръбски и хърватски) ще се проведе на 04 юни 2014 г. (петък)
Начало на изпита: 08:30 часа
Зала: 8. аудитория
Молим студентите, да са заели местата си в 8:30 часа в аудиторията, за да бъдат изтеглени навреме вариантите за изпита.
Условия за провеждане и критерии за оценка на държавния изпит по практически чужд език.

Зали за държавен изпит – 27.9.2013

ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ

27.09.2013 г., 9,00 часа

 

10. АУДИТОРИЯ – защити на дипломни работи по езикознание (за специалностите СЛАВЯНСКА ФИЛОЛОГИЯ и БАЛКАНИСТИКА)

9.АУДИТОРИЯзащити на дипломни работи по литературознание (за специалностите СЛАВЯНСКА ФИЛОЛОГИЯ и БАЛКАНИСТИКА)

Държавен изпит по славянски език

Държавният изпит по славянски език ще се проведе на 28 септември 2013 г. (събота) в 9. аудитория.
Начало на изпита: 08:30 ч.

Държавен изпит по практически славянски език

Уважаеми колеги,

държавният изпит по славянски език (чешки, полски, сръбски и хърватски) ще се проведе на 16 юли 2013 г. (вторник)

Начало на изпита: 08:30 часа

Зала: 8. аудитория

Молим студентите, да са заели местата си в 8:30 часа в аудиторията, за да бъдат изтеглени навреме вариантите за изпита.

Условия за провеждане и критерии за оценка на държавния изпит по практически чужд език.

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “П А И С И Й    Х И Л Е Н Д А Р С К И”
 
График за провеждане на държавните изпити за специалност СЛАВЯНСКА ФИЛОЛОГИЯ през календарната 2013 г.
 

СЛАВЯНСКИ ЕЗИЦИ И ЛИТЕРАТУРИ

ЧЕШКИ ЕЗИК, ПОЛСКИ ЕЗИК, СРЪБСКИ И ХЪРВАТСКИ ЕЗИК

ДАТИ: 16.07.2013 г. (вторник)

28.09.2013 г. (събота)

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

ДАТИ: 11.07.2013 г. (четвъртък) – писмен изпит

12.07.2013г. (петък) –  защита на дипломна работа

26.09.2013г. (четвъртък) – писмен изпит

27.09.2013г. (петък) –защита на дипломна работа

Държавен изпит по БЕЛ 27/28 септември 2012

Разпределение по зали и специалности за писмен изпит на 27 септември 2012 и защити на дипломни работи на 28 септември 2012

Държавен изпит по славянски език – септемврийска сесия

Държавният изпит по славянски език (чешки, полски, сръбски и хърватски) ще се проведе на 24 септември 2012 г. (понеделник)
в 10. семинарна зала.
Начало на изпита: 08:30 ч.

Държавен изпит

Държавният изпит по славянски език (чешки, полски, сръбски и хърватски) за специалността “Славянска филология” ще се проведе на 16 юли 2012 г. в 10. аудитория.
Начало: 08:30 ч.

Държавен изпит по практически език

Условия за провеждане и критерии за оценка на държавния изпит по практически чужд език.