ФИЛОЛОГИЧЕСКИЯТ ФАКУЛТЕТ

на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

и

Катедра по съвременен български език

организират

ІХ национална конференция с международно участие

на тема

Актуални проблеми на устната комуникация

(продължение на традиционните търновски конференции по проблемите на разговорната реч)

Конференцията ще се проведе на

28-29 октомври 2011г. във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

Срок за изпращане на заявките – 30.06.2011 г.

Работни езици: всички славянски езици, френски, немски и английски език. Време за представяне на докладите – 20 минути (15 минути за резюме и 5 минути за дискусия).

Такса за участие:

30 лв. за участници от страната;

15 евро за участници от чужбина.

Подробности за конференцията ще намерите тук.

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ.