За няколко дни Пловдив се превърна в столица на славистиката и бохемистиката

През 2008 година Филологическият факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” чества 30-годишнината на една от най-старите си и утвърдени с времето филологически специалности – Славянска филология. Поводът беше отбелязан подобаващо с няколко събития – ІІ-ра национална среща на бохемистите в България, Международна славистична конференция под надслова „Интеркултурният диалог – традиции и перспективи” и Бал на бохемистите.
На 25 и 26 ноември 2008 г. Катедрата по славянска филология при Пловдивския университет и Чешкият център в София организираха Втората национална среща на бохемистите в България и със студентската научна конференция на практика стартира и самото честване. На събитието присъстваха гости от Чехия, Софийския университет „Св. Климент Охридски” и Югозападния университет „Неофит Рилски”. Конференцията беше открита от заместник-декана на Филологическия факултет доц. д-р Жоржета Чолакова, която сподели надеждата си това събитие да се превърне в традиция. Наред с това тя изказа задоволство и от близките отношения между трите университета, изразяващи се в редица съвместни инициативи. Лекция изнесе проф. Хана Гладкова от Карловия университет, Прага, която изрази своите адмирации към подобен тип мероприятия и възхищението си от сплотеността на бохемистичната общност в България. Студентската конференция се проведе в рамките на два дни в две секции: езиковедска секция с председател гл. ас. д-р Михаела Кузмова и литературоведска – с председател гл. ас. Ани Бурова. В рамките на конференцията бяха представени и някои нови бохемистични издания, които предизвикаха голям интерес.

Студентите

Студенти бохемисти от Пловдив, София и Благоевград - участници в студентските четения

Второто голямо събитие беше Международната славистична конференция, състояла се на 27 и 28 ноември 2008 г. и беше уважено не само от български участници (ПУ „Паисий Хилендарски”, СУ „Св. Климент Охридски”, ЮЗУ „Неофит Рилски”, Института за български език, Института по литература, Института по фолклор при БАН, ШУ „Епископ Константин Преславски”, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, РУ „Ангел Кънчев”, Нов български университет), но и от представители на университети и научни институции от Чехия (Карлов университет, Масариков университет, Остравски университет), Полша (Познански университет, Гдански университет, Торунски университет, Варшавски университет, Технико-хуманитарна академия в Биелско Бяла, Шльонски университет), Литва (Университет във Вилнюс), Турция (Университета в Анкара), Словакия (Братиславския университет), Белгия (Университет в Гент), Гърция (Тракийски университет), Румъния (Университет в Букурещ, Унгария (университетите в Сегед и Будапеща), Русия (Смоленски държавен университет, Волгоградски държавен педагогически университет) и дори Корея (Университет „Ханкук” в Сеул). Темата на конференцията Интеркултурният диалог – традиции и перспективи” бе представена с доклади на високо научно ниво, което от своя страна говори за едни добре пазени славистични традиции и за добри перспективи на Славянската филология. Докладите на отделните участници бяха представени в четири секции: Диалогът между езиците, Славянски езици, Интертекстуални и компаративистични аспекти на междулитературните отношения и Мултикултурният диалог и проблемът за идентичността. Международната славистична конференция завърши с екскурзия до Казанлък и Долината на тракийските царе.

Безценната помощ на студентите при организацията

Безценната помощ на студентите при организацията: Шона Фотева, Йоана Гагова, Манол Станчев и Силвия Бъкличарова

Балът на бохемистите беше третото събитие от честването на 30-годишния юбилей. На 13 декември 2008 г. се състоя срещата на випуските, която събра бивши и настоящи студенти с техните преподаватели. Гости на вечерта бяха доц. Янко Бъчваров – учителят на всички поколения бохемисти в Пловдивския университет, доц. д-р Маргарита Младенова, ст. ас д-р Цветанка Аврамова от Софийския университет, ст. н. с. ІІ степен д-р Владимир Пенчев от Института за фолклор при БАН, деканът на факултета доц. д-р Живко Иванов и двете му заместнички: доц. д-р Жоржета Чолакова и доц. д-р Петя Бъркалова. С едноминутно мълчание беше почетена паметта на проф. дфн Светомир Иванчев, проф. дфн Иван Павлов, доц. д-р Величко Тодоров и ст. ас. Илка Девлетян, чиято професионална отдаденост  и личностно присъствие създадоха  основните духовни начала на бохемистичната общност в Пловдив. За празничната атмосфера на вечерта допринесе и още един повод – рожденият ден на доц. Бъчваров, който изправи всички отново на крака, но този път, за да запеят „Многая лета”. Сред приятелски разговори и весело настроение беше разиграна и томбола – всеки получи своя подарък като материализиран спомен за една вълнуваща среща. Всъщност любопитно е да се уточни защо събирането беше наречено Бал на бохемистите. Нямаше никаква помпозност, дълги рокли и черни фракове… Отново причината се оказа желанието да се припомни на доц. Тодоров, който през 1986 г. организира първия Бал на пловдивските бохемисти. Тогава обаче поводът е тъжен – закриването на специалността, която обаче само след няколко години е отново възстановена. Ето защо с особена радост бе ознаменувано не само нейното „възкресяване”, но и нейното успешно развитие.

Рожденикът доц. Янко Бъчваров

Рожденикът доц. Янко Бъчваров

Учителят на всички поколения Пловдивски бохемисти доц. Янко Бъчваров и доц. д-р Жоржета Чолакова

Учителят на всички поколения пловдивски бохемисти доц. Янко Бъчваров и доц. д-р Жоржета Чолакова