Списанието е издание на студентския клуб по история към Философския университет на Университета в Пардубице. Вътре ще намерите интересна информация за Пловдив и за историята на чехите и словаците в града ни – Йозеф Шнитер, Антонин и Константин Бернкопф и др. Представени са чешки фирми със седалище в Пловдив,  отделено е място за културните изяви на града ни, на студентите, обучавали се в Пловдив до 1993 г., на Бохемистиката в Пловдивския университет, списанието “Славянски диалози”, поместени са и първите впечатления от Пловдив на чешки студенти, следващи Българска филология във Философския факултет в Университета в Пардубице, при обучението им в Пловдивския университет и история на клона на чехословашкия клуб “Т. Г. Масарик” в Пловдив.

НА ЧЕХИТЕ

За вашето съчувствие широко

в борба ни свята, изразено смело

в горещо слово и в горещо дело –

благодарим, благодарим дълбоко.

 

О, чехи, род пламтящ, душите ваши

са струни цели с трепет благороден,

скръбта ни вас боли, триумфът наши

превръща се във ваш триумф народен.

 

Ще видя ли деня неоценими

на вашата борба света, о, братя,

кога за тази ви любов, симпатья

с кръвта си вам ще отплатиме?

Иван Вазов, ноември 1912 г.

 Tématické číslo Studentského zamyšlení nabízí čtenáři velké množství pohledů na otázku Čechů a Slováků v Plovdivu. Časopis nabízí články zaměřené na jednotlivé historické osobnosti, či krajanské organizace působící ve městě v různém historickém období od konce 19 století do dnešních dnů. Články jsou jednak оd odborníků v oborech dějin či filologie (viz článek o Bernkopfovi), dále články zachycující osobní vzpomínky potomků význačnějších krajanů (viz článek o Ladi Vankovi, o Schnitterovi a další.).

Čtenář se také seznámí  s vývojem Plovdivské pobočky Československého klubu T. G. Masaryka v Bulharsku, či s článkem zachycující přehledný a ucelený pohled na působení Čechů a Slováků v Plovdivu. Časopisem se publikum vydává na poznávací cestu do Plovdivu za pomoci článků Pardubických studentů. Ti v jihobulharském městě strávili půl roku svého života a odnesli si odsud zajímavé zkušenosti.

K Čechům a Slovákům v Plovdivu se neodmyslitelně vážou i instituce kulturní – knihovna, archiv a bohemistika na místní univerzitě. U těchto otázek se časopis také pozastavuje a přináší zajímavé podněty k dalšímu bádání na toto téma. Městská knihovna a archiv, opatrující literární kulturu či osobní pozůstalosti Čechů a Slováků v Plovdivu jsou v tomto ohledu velmi důležitými institucemi.

Tématické číslo Studentského zamyšlení děkuje panu děkanovi prof. PhDr. Petru Vorlovi, CSc. za jeho podporu a poskytnutí možnosti vydat tento časopis. Dále pak časopis děkuje všem autorům a všem jež se podíleli na přípravě tohoto čísla.

Списанието “Češi a Slováci v Plovdivu” можете да прочетете тук (PDF).