доц. д-р Жоржета Чолакова

  • История на чешката литература – лекционен курс
  • История на славянските литератури лекционен курс