Име и фамилия, служебен адрес, e-mail:

ас . Мария Мустаковова

Катедра по славянска филология
Филологически факултет
Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”
ул. “Цар Асен” 24
Пловдив 4000

тел.: 032/261 217

E-mail: mmustakovova@abv.bg

Родена е в Чехия. Завършва Българска филология в  Софийския университет през 1992.  В Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” постъпва през 1995 г. Води упражнения по практически чешки език (лексика, превод, фразеология).