Ст. ас. д-р Цветанка Аврамова

  • Теоретичен курс по съвременен чешки език (синтаксис, стилистика)