Доц. д-р Жоржета Чолакова

Гл. ас. д-р Борислав Борисов

Гл. ас. д-р Гинка Бакърджиева

Гл. ас. д-р Таня Маджарова

Гл. ас. Катерина Томова

Ас. Мария Мустаковова

Гост-преподаватели