Преподаватели

Профил на специалността

30 години Бохемистика в ПУ

“Češi a Slováci v Plovdivu”/ “Чехи и словаци в Пловдив”