РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТУДЕНТСКИ И ДОКТОРАНТСКИ КРЕДИТИ

РЕГИСТЪР НА БАНКИТЕ, СКЛЮЧИЛИ ТИПОВ ДОГОВОР ЗА КРЕДИТИРАНЕ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ