СГРАДА  1

РЕКТОРАТ – УЛ. “ЦАР АСЕН” 24

3 аудитория южен двор на ректората  /сградатана катедра ”Атомна физика”/ІІ етаж
4, 5 и 11 аудитория партер
13 аудитория УИЦ – северен двор
6 аудитория, 13 семинарна зала І етаж
119 кабинет – Юридическа библиотека І етаж
7, 8 и 10 аудитория, 20 семинарна зала ІІ етаж
9  аудитория ІІІ етаж
15 и 16 семинарна зала ІІ барака  – южен двор
17 и 18 семинарна зала ІІІ барака – южен двор
35  семинарна зала ІV барака – южен двор
21, 22, 23 и 24 семинарна зала І барака  – южен двор
7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 и 19  семинарна зала, езикови кабинети 1, 2, 3 ІІІ етаж
337 кабинет – Икономическа библиотека ІІІ етаж
Физически лаборатории
ХИМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ  – ЮЖЕН ДВОР НА РЕКТОРАТА
1 и 2 аудитория партер
1, 2, 3 компютърна зала ІІ етаж
12 аудитория ІV етаж
25 и 26 семинарна зала ІV етаж
Химически  лаборатории
Централна университетска библиотека партер
СГРАДА 2 – УЛ.”КОСТАКИ ПЕЕВ” 21
/Намира се зад Ректората, посока Сточна гара/
16 аудитория, 27,28 семинарна зала І етаж
17 аудитория, 29,30,31,32 семинарна зала ІI етаж
Биологически лаборатории III етаж
18 аудитория, 33,34,35,36 семинарна зала IV етаж
19 аудитория, 37, 38, 40, 41 семинарна зала и 39 компютърна зала V етаж
СГРАДА 3  / БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ– УЛ. “ТОДОР САМОДУМОВ” № 2, до АНТИЧНИЯ ТЕАТЪР
14 и 15 аудитория
1, 2, 3, 4, 5 и 6 семинарна зала
Семинарна зала по молекулярна биология
Биологически  лаборатории
СГРАДА  4
ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ – БУЛ. ”БЪЛГАРИЯ” № 236
101 и 103 – кабинети по изобразително изкуство І етаж
104, 105, 106 и 116 семинарна зала І етаж
1 и 2 аула ІІ етаж
202 компютърна зала, 203 биолог. лаборатория ІІ етаж
204, 205, 206 и 216 семинарна зала ІІ етаж
301 лингафонен кабинет ІІІ етаж
303, 304, 305, 306 и 316 семинарна зала ІІІ етаж
401, 404, 405, 406 и 416 семинарна зала ІV етаж
402 кабинет по немски език ІV етаж
403 кабинет – Педагогическа библиотека ІV етаж
503 кабинет – Библиотека по западни филологии и американистика V етаж
504, 505, 506 и 516 семинарна зала V етаж
МАТЕМАТИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ – БУЛ.”БЪЛГАРИЯ” № 236
122 аудитория І етаж
231, 232, 233, 225, 226,227 и 237А семинарна зала ІІ етаж
234 кабинет – Библиотека по математика и информатика ІІ етаж
322, 323 и 324 аудитория ІІІ етаж
331, 332, 333, 334,335 и 337А семинарна зала ІІІ етаж
336 кабинет – Библиотека по гръцки език,култура и литература ІІІ етаж
422, 423 и 424 аудитория ІV етаж
431, 432 и 433 компютърна зала ІV етаж
441, 434, 435 и 436 и 427А семинарна зала ІV етаж
531, 532, 533, 534, 535, 536, 541, 546 и 547 компютърна зала V етаж

Стадион “Академик”
Нова зала и аудитория  – обучение по физическо възпитание и спорт на всички специалности.