Консултации с преподавателите от Катедрата “Славянска филология”
за летния семестър на академичната 2013/2014 г.
Доц. д-р Жоржета Чолакова ръководител на Катедра „Славянска филология“

 

 

Проф. д.ф.н. Светлозар Игов

 —

 —

Каб. 373

 —

 —

Доц. д-р Дарина Дончева

в отпуск

Каб. 373

Гл.ас. д-р Борислав Борисов

сряда

10.30 – 11.30

Каб. 343

сряда

15.00 – 16.00

Гл.ас. д-р Гинка Бакърджиева

в отпуск

Каб. 343

Гл.ас. д-р Лилия Иванова

понеделник

12.30 – 13.30

Каб. 345

сряда

14.00 – 15.00

(езиков кабинет 2)

Гл.ас. д-р Таня Маджарова

вторник

08.30 – 09.00

Каб. 343

вторник

10.15 – 11.45

Гл.ас. Вяра Найденова

 вторник

14:00 – 15:00

Каб. 244

 сряда

13:00 – 14:00

Гл.ас. Гергана Иванова

 вторник

 15:00 – 16:00

Каб. 244

 сряда

 12:00 – 13:00

Гл.ас. Катерина Томова

 вторник

12.00 – 13.00

Каб. 343

петък

14.30 – 15.30

Гл.ас. Мария Ковалска

 понеделник

10:15 – 11:15

Каб. 345

 сряда

09:15 – 10:15

Ас. Димитрина Хамзе

 понеделник

15.00 – 16.30

Каб. 345

 понеделник

 18.40 – 19.10

Ас. Мария Мустаковова

 вторник

14.00 – 15.00

Каб. 343

 сряда

12.00 -13.00

Лектор Агнешка Жемба

вторник

13:30 – 14:30

Каб. 345

 сряда

10:30 – 11:30

Лектор Дарка Хербез

 сряда

14:00 – 15:00

Каб. 244

 четвъртък

 11:00 – 12:00