JakubИме и фамилия, служебен адрес, e-mail:

докт. Якуб Микулецки

Катедра по славянска филология

Филологически факултет

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”

ул. “Цар Асен” 24, Пловдив 4000

E-mail: LuisEnrique@seznam.cz

 

 

2002-2006, средно образование – SPŠ a VOŠ, гр. Ждяр над Сазава, Република Чехия, специалност електротехника;

2007-2010, висше образование – Университет в Пардубице, Република Чехия, бакалавърска степен “История и славянски езици на ЕС”, профил: Българска филология;

2009-семестриален престой в ПУ “Пайсий Хилендарски” в рамките на програмата “Еразъм”;

2010- успешно защитена бакалавърска работа на тема “БЗНС – характеристика и анатомия на политическата партия”;

2010-2012, висше образование- Университет в Пардубице, Република Чехия,  магистърска степен “Културно-историческа славистика”;

2011 – летен езиков курс по руски език в гр. Петрозаводск, Република Карелия;

2012 – успешно защитена дипломна работа на тема “Македонският конфликт през 2001 г. и неговата рефлексия в македонския и българския периодичен печат;

2012 – стаж в Посолството на Чешка република в София;

2013- зачислен в редовна докторантура към Катедрата по сла​​вянска филология, научна специалност Лит​​ература на Европа, Америка, Африка, Асия и Австралия (Славянски литератури и чешка литература), научен ръководител доц. д-р Жоржета Чолакова.