р. Дунав, Белград, Сърбия

Паметникът на княз Михаил Обренович, Белград

Скупщината, Белград

Земун, Сърбия

Дубровник, Хърватска

Дубровник, Хърватска

Мостар, Босна и Херцеговина

Нови Сад, Северна Сърбия, център на Войводина

Сплит, Хърватска

Макарска, Хърватска