Име и фамилия, служебен адрес, e-mail:

Проф. дфн Светлозар Игов

Катедра по славянска филология
Филологически факултет
Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”
ул. “Цар Асен” 24
Пловдив 4000

тел.: 032/261 235

E-mail: svetlozarigov@abv.bg

Светлозар Атанасов Игов е роден на 30.01.1945 г. в с. Радуил, Софийско. Завършва славянска филология в СУ “Св. Кл. Охридски” (1966). Специализира славянски литертури в Белград и Загреб (1967-1968). Преподавател в СУ “Св. Кл. Охридски” (1967-1969) и в ПУ “П. Хилендарски” (от 1985). Редактор във в. “Литературен форум” (1969-1970), сп. “Съвременник” (1972-1977), гл. ред. на сп. “Език и литература”. Работи в Института по изкуствознание при БАН (1976-1978) и в Института по литература при БАН (от 1978). Защитава докторска дисертация на тема “Иво Андрич – творческо развитие и художествена структура” (1978). Започва да публикува в периодиката през 1960 г. Интересите му са в областта на: история и критика на българската литература, поетика на романа, общо и сравнително литературознание, славянски литератури, теория и критика на превода. Познава, изследва и популяризира класическата и модерна философска и литературна мисъл. Активно се занимава с оперативна критика. Изявява се и в областта на художествената литература: поезия, проза, фрагменти, афоризми, есета, пиеси. Преводач. Автор на антологии.

ПОЕЗИЯ

Преводи
Иво Андрич

Ланска песен
Строфи в нощта
Тъма
Потънало
Безпокойство
Нощта на червените звезди

МИСЛИ

В превод на Зоран Вучич

из “Призори”

КРИТИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД

Рецензии
Нов български роман за тютюна
Два нови стари романа
Планетите на любовта

Предговори
Моят “роман” с Бай Ганю

Слова
“Белези от българин” или как да изградим собствената идентичност
Средиземноморският дух в една поезия

ЛИТЕРАТУРНА КРИТИКА

Студии и статии
Двата чифлика
Тримата братя и златната ябълка. Романът “Тютюн” като “приказка”
Слизането от Балкана (Интенционалната заблуда на Йордан Йовков)
Третият случай. Емилиян-Станевият Иван Кондарев
Самоубива ли се поручик Бенц? (Първият роман на Димитър Димов)
Поезията на Николай Кънчев
Метафизически пейзажи и социални ламентации: поетиката на Иван Методиев
Погледи към най-новата българска литература (1989-2001)

Полемики
Да се сърдиш на огледалото. Отговор на Леа Коен

Обзори
Думи за прозата. Годишен литературен преглед – Бургас 2009

Рецензии
Две книги за романа
Книга за и на литературоведската зрелост

ЛИТЕРАТУРНА ИСТОРИЯ

Студии и статии
Българската литература след 1989 година
Българската литература. ХХ век
Иво Андрич в “Хърватската млада лирика”

В превод на Момир Тодоров

из “История на българската литература. 1878-1944”
Поетика бугарског симболизма
Класик бугарске приповетке

В превод на Мила Васов

Бугарска прича

СРАВНИТЕЛНО ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ

Статии
“Обратните” ходове на Иво Андрич
Затворът: от спомена към символа

* * *
Критика за Светлозар Игов

Светлозар Игов в книжарница “Книгосвят
История на българската литература / твърда корица
Кратка история на българската литература
“Бай Ганю” и Бай Ганю. Загадъчната творба за проблематичния българин Бай Ганю
Елените
Призори. Фрагменти
Там
Български писатели: Поети, прозаици, драматурзи…
Поезията на Иван Цанев