Водени дисциплини:

втори славянски език – сръбски и хърватски [програма]