Име и фамилия, служебен адрес, e-mail:

Дарка Хербез

Катедра по славянска филология

Филологически факултет

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”
ул. “Цар Асен” 24
Пловдив 4000

тел.: 032/261 274

E-mail: darka.herbez@yahoo.com

Дипломирала на Филолошком факултету, Одсјек за српски језик и књижевност у Бањој Луци.

Завршила курс руског језика на Државном институту руског језика “А.С.Пушкин” у Москви 2006. године.

Бави се писањем и добитник  је многих поетских награда. Књигу поезије “Аполонова кћи” објавила  је 2008.