Проф. дфн Светлозар Игов

Доц. д-р Дарина Дончева

Доц. д-р Славка Величкова

Гл. ас. Вяра Найденова

Гл. ас. Гергана Иванова

Дарка Хербез – лектор по сръбски език

Гост-преподаватели