Име и фамилия, служебен адрес, e-mail:

Гл. ас. Мария Ковалска

Катедра по славянска филология
Филологически факултет
Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”
ул. “Цар Асен” 24
Пловдив 4000

тел.: 032/261 228

E-mail: wiktosia@abv.bg

Родена е в Полша. Завършила е Варшавския университет (1978 г.) В Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” постъпва през 1994 г. Води упражнения по практически полски език – лексика, граматика, превод. Занимава се с фразеология и преводи. Член е на Полско културно-просветно дружество „Владислав Варненчик”. Наградена е с бронзов кръст за заслуги за Република Полша..