Проф. д.ф.н. Иванка Гугуланова

  • Теоретичен курс по съвременен полски език [I част; II част]
  • Историческа граматика на полския език [програма]