Име и фамилия, служебен адрес, e-mail:

Агнешка Жемба

Катедра по славянска филология
Филологически факултет
Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”
ул. “Цар Асен” 24
Пловдив 4000

тел.: 032/261 228

E-mail: zieba.agnieszka@gmail.com

  • родена е в Полша;
  • 2005 – 2007 – висше образование с магистърска степен в Ягелонския университет , специалност “Славянска филология”, профил „Българска филология ”;
  • защитава дипломна работа на тема: ,,Пейо Яворов – стари и нови модернистични митове. Автобиографизъм в творчеството на поета и неговата кореспонденция и литературното актауализиране на биографията на артиста в пиесата на Константин Илиев Нирвана“ под ръководството на dr hab. Celina Juda;
  • 2005 и 2006 – преводи на pазкази от български писатели, публикувани в специализирани сборници;
  • 2008 – 2010 – следдипломна квалификация в Ягелонски университет, специалност „ Полска филология”, профил „ Предаване по полски език като чужд”;
  • 2009 – 2011 – лектор по полски език в Краков;
  • 2011 – през 2007 след завършен курс и взет изпит в Министерството на образованието (MNiSW) е изпратена като лектор по полски език в  Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, където води занятия по практически полски език.