Ас. Димитрина Костадинова-Хамзе

Практически занятия по полски език:

  • писмени упражнения
  • граматика
  • литературно четене
  • превод