Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”

Филологически факултет

Списание “СЛАВЯНСКИ ДИАЛОЗИ

Полски сайтове

Чешки сайтове

Сръбски сайтове

Хърватски сайтове

Други полезни връзки за славянския свят