ЧЕТВЪРТА НАЦИОНАЛНА СРЕЩА НА БОХЕМИСТИТЕ

18 – 19 октомври 2012 г., Благоевград

Цветелина Попова, Лиляна Кузманова и Йорданка Стоева

гл.ас. д-р Михаела Кузмова и доц. д-р Маргарита Младенова на откриването на конференцията

Четвъртата национална среща на бохемистите се проведе на 18-19 октомври 2012 г. Домакини на събитието бяха бохемистите от ЮЗУ „Неофит Рилски“ в Благоевград. Срещата бе открита на 18.10.2012 г. от гл.ас.д-р Михаела Кузмова. Докладите на студентите по програма бяха разделени в две секции – езиковедска и литературоведска, а представянето им беше организирано по теми в пет заседания.

Литературоведската секция бе представена от 4 доклада, които представляваха първото заседание на бохемистичната среща. Председатели на това първо заседание бяха гл. ас. д-р Ани Бурова и докторантката от ЮЗУ „Неофит Рилски“ Мария Чорбаджиева. Докладите бяха на теми, които засягаха както теми, отнасящи до големите имена от чешката литература като К. Х. Маха и Карел Чапек, така и до съвременните големи имена на чешката литература. Всички доклади провокираха интересна дискусия, в която взеха участие присъстващите преподаватели и студенти.

Слушаме докладите на първите участници.

г-жа Мирослава Немцова и доц. д-р Владимир Пенчев

Докладите от третото заседание разглеждаха проблеми като предаването на антропонимите от чешки на български, фразеологичните единици с компонент антропоним и топонимите от чужд произход в чешкия език. Темите отново бяха доста провокативни за слушателите, което провокира следващата научна дискусия сред участниците.

С това се постави края на първия динамичен ден от четвъртата бохемистична среща. Участниците се пренесоха в една по-неформална обстановка. След краткапочивка в Университетския център „Бачиново“всички участници бяха поканени на коктейл, организиран от домакините. По време на коктейла още веднъж бе демонстрирано гостоприемството на домакините.

На вторият ден от срещата се проведоха последните две заседания от бохемистичната среща. Председатели на двете заседания бяха гл. ас. д-р Борислав Борисов от ПУ „Паисий Хилендарски“ и гл. ас. д-р Христина Дейкова от ЮЗУ „Неофит Рилски“. В рамките на четвъртото заседание пристигнаМирослава Немцова, председател на камарата на депутатите на Парламента на Чешката Република и заедно със своите колеги поздравиха всички участници в студентския научен форум.  Доц. д-р Владимир Пенчев от ЮЗУ „Неофит Рилски“откри с приветствено слово срещата с високопоставените гости.

Участничките в преводаческия семинар: Мария Бялкова, Йорданка Стоева, Гергана Георгиева и Деляна Попова...

... и Десислава Црънкова, Деляна Попова, Лора Стоименова и Весела Митова

Накрая в заключение бихме искали да благодарим на гл.ас. д-р Михаела Кузмова и на всички домакини от ЮЗУ „Неофит Рилски“ за всеотдайната работа по отношение на организациятаи за топлото посрещане. Надяваме се, че след две години традицията ще бъде продължена с Петата национална среща на бохемистите, на която домакин ще бъде ПУ  „Паисий Хилендарски“.

 

Текст: Цветелина Попова, 5. курс