На 25 и 26 ноември 2008 г. Катедрата по славянска филология при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” и Чешкият център в София организираха Втората национална среща на бохемистите в България. В езиковедската и литературоведската секция с доклади взеха участие студенти и от трите университета, в които се изучава чешки език и литература. На събитието присъстваха гости от Чехия, Софийския университет „Св. Климент Охридски” и Югозападния университет „Неофит Рилски”.