Ягелонският университет е най-старото висше училище в Полша. Създаден е през 1364г. в Краков, който по това време е столица на полското кралство. Това е вторият (след създадения през 1348 г. в Прага Карлов университет) университет в Централна Европа. Наречен е в чест на кралската династия Ягело. Сред историческите фигури, свързани с университета, са: Николай Коперник (астроном), Станислав Лем (писател), папа Йоан Павел II. Ягелонският университет има 14 факултета и със своите 41 086 студенти е един от водещите  както в Полша, така и в Централна Европа.

Центърът по полски език и култура е част от факултета по Полонистика към Ягелонския университет. Към центъра принадлежат  Катедрата по полски език за чужденци, както и Училище по полски език и култура. Тук се реализират краткосрочни и дългосрочни курсове по полски език и култура за чужденци :  семестриални,годишни, ваканционни,  курсове по полски език за студенти по програма Еразмус, курсове по полски език за чужденци, провеждащи стажове в различните учебни заведения в Краков, индивидуални курсове за бизнесмени и преводачи, курсове, подготвящи за успешно издържане на сертификационен изпит по полски език за чужденци. Студентите на Центъра по полски език и култура мат възможност за явяване на сертификационен изпит за нивата: B1, B2 и C2, също така и за получаване на сертификат за съответното ниво.

Снимките са от Collegium Novum  на Ягелонския университет по време на раздаването на дипломите за завършен семестриален курс по полски език за чужденци в Центъра по полски език и култура в света към Ягелонския Университет. Дипломите раздава директорът на центъра проф. д-р Владислав Миодунка. Раздаването се провежда в “Sala Senacka” в Collegium Novum, която е с важно историческо значение за университета.