Катедра „Славянска филология”

Доц. д-р Жоржета Петрова Чолакова – ръководител на Катедра “Славянска филология” тел.: 032 / 261 248  g_tcholakova@abv.bg Каб. 109
Проф. дфн Иванка Гугуланова тел.: 032 / 261 228 Каб. 345
Проф. дфн Светлозар Атанасов Игов тел.: 032 / 261 235 svetlozarigov@abv.bg
Каб. 373
Доц. д-р Дарина Дончева Дончева тел.: 032 / 261 235 d.doncheva2002@gmail.com Каб.373
Доц. д-р Славка Трайкова Величкова тел.: 032 / 261 274 slavkavelichkova@abv.bg
Каб. 244
Гл. ас. д-р Борислав Славов Борисов тел.: 032 / 261 217 borisslav@seznam.cz
Каб. 343
Гл. ас. д-р Гинка Александрова Бакърджиева
тел.: 032 / 261 217 ginbak@uni-plovdiv.bg
Каб. 343
Гл. ас. д-р Лилия Драгомирова Иванова
тел.: 032 / 261 228 ldk@abv.bg
Каб. 345
Гл. ас. д-р Таня Янкова Маджарова тел.: 032 / 261 217 sulamittania@abv.bg Каб. 343
Гл. ас. Вяра Александрова Найденова
тел.: 032 / 261 274 najvy@abv.bg
Каб. 244
Гл. ас. Гергана Тодорова Иванова тел.: 032 / 261 274 gerganapd@abv.bg Каб. 244
Гл. ас. Катерина Иванова Томова тел.: 032 / 261 217 tyka@abv.bg
Каб. 343
Гл. ас. Мария Ковалска-Иванова тел.: 032 / 261 228 wiktosia@abv.bg
Каб. 345
Ас. Димитрина Георгиева Хамзе тел.: 032 / 261 228 didiham@abv.bg
Каб. 345
Ас. Мария Колевова Мустаковова
тел.: 032 / 261 217 mmustakovova@abv.bg
Каб. 343
Агнешка Жемба – лектор по полски език тел.: 032/ 261 228 zieba.agnieszka@gmail.com Каб. 345
Дарка Хербез – лектор по сръбски език тел.: 032 / 261 274  darka.herbez@yahoo.com Каб. 244