Уважаеми колеги,
имате възможност да ползвате фонда на Славянската библиотека към Филологическия факултет на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”. Библиотеката съдържа книги в оригинал на полски, чешки, сръбски и хърватски език и е разположена в 7. семинарна зала (III етаж, Ректорат).
Книгите могат да се ползват само за читалня срещу заверена карта на Университетската библиотека.
Работно време на читалнята:
сряда 16.30 – 18.30 ч.
събота 14.00 – 18.00 ч.

ЕЛЕКТРОНЕН КАТАЛОГ (xls)