Държавни нституции

Официален сайт на Република Сърбия

Сръбска академия на науките


Университети

Филологическият факултет на университета в Белград

Философският факултет на университета в Нови Сад

Философският факултет на университета в Баня Лука

Учене

Белградска лятна школа

Лятна школа за сръбски език в Нови Сад

Център за сръбски език като чуждестранен език към Филологическия факултет в Новосадския университет

Сръбски език за начинаещи: учебник и разговорник (руско издание)

Тестове по граматика

Антология на сръбската литература

Речник на чуждите думи

Сръбски речник

Английско-сръбски и сръбско-английски речник

Английско-сръбски разговорник

Култура, изкуство, медии

Филми, музика, учебни помагала

Култура и изкуство

Музика

Вестник “Политика”