Списание Славянски диалози е издание на Филологическия факултет на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, чийто първи брой излезе през месец юни, 2004 г. То е първото по рода си славистично периодично издание у нас, което има за цел да постигне широка панорамна перспектива върху културното развитие на славянските народи от най-далечни исторически времена до нашето съвремие.

Специализиран сайт на списание “Славянски диалози”