Обучение на магистри

Фармацевтична химия


Хранителна химия


Химия и екология


Хроматографски и спектрален аналитичен контрол

 • учебен план
  – за специалисти – задочно обучение
  – за неспециалисти – задочно обучение
 • квалификационна характеристика
  – за специалисти
  – за неспециалисти
 • информационна среща – 30.10.2023 г. от 17:00 часа (https://meet.google.com/aeu-qxho-ocg)
 • начало на занятията
  – за специалисти – 11.11.2023 г.
  – за неспециалисти – 28.10.2023 г.
 • разпис
  – за специалисти – І семестър, ІІ семестър
  – за неспециалисти – І семестър, ІІ семестър
 • изпитна сесия
  – за специалисти – І семестър, ІІ семестър
  – за неспециалисти – І семестър, ІІ семестър
 • държавен изпит – конспект, дата – 26 септември 2024 г. и 24 октомври 2024 г.

Обучението по химия в училище


Специалности, по които не се провежда обучение:

Спектрохимичен анализ


Компютърна химия