Обучение на магистри

Фармацевтична химия

 • учебен план – задочно обучение
 • информационна среща – 28.10.2022 г. от 18:00 часа на адрес: https://meet.uni-plovdiv.bg/pharm_chem
 • начало на занятията – 5.11.2022 г. от 9:00 ч. в 26 семинарна зала
 • разпис – I семестър, II семестър
 • изпитна сесия
 • държавен изпит – конспект, дати

Хранителна химия

 • учебен план – редовно обучение и задочно обучение
 • информационна среща – 28.10.2022 г. от 11:30 часа в катедра „Химична технология“
 • начало на занятията
  – за специалисти – 29.10.2022 г. от 9:00 ч. в катедра „Химична технология“
  – за неспециалисти – 29.10.2022 г. от 8:30 ч. в 28 сем. зала
 • разпис
  – за редовно обучение – І семестър, ІІ семестър
  – за задочно обучение – І семестър, ІІ семестър
  – за неспециалисти – І семестър, ІІ семестър
 • изпитна сесия
  – за специалисти – І семестър, ІІ семестър
  – за неспециалисти – І семестър, ІІ семестър
 • държавен изпит – конспект, дата

Химия и екология

 • учебен план
  – за специалисти – задочно обучение
  – за неспециалисти – задочно обучение
 • начало на занятията
  – за специалисти – 5.11.2022 г. от 10:00 ч. в лаборатория „Неорганична химична технология“, катедра „Химична технология“
  – за неспециалисти – 29.10.2022 г. от 8:30 ч. в 28 сем. зала
 • разпис
  – за специалисти – І семестър, ІІ семестър
  – за неспециалисти – І семестър, ІІ семестър, III семестър, IV семестър
 • изпитна сесия
  – за специалисти – І семестър, ІІ семестър
  – за неспециалисти – І семестър, ІІ семестър, III семестър, IV семестър
 • държавен изпит – конспект, дата

Спектрохимичен анализ

 • учебен план – задочно обучение
 • начало на занятията
 • разпис
 • изпитна сесия
 • държавен изпит – конспект, дата – 26.10.2022 г. от 9:00 часа във 2 компютърна зала

Компютърна химия


Обучението по химия в училище

 • учебен план
  – за специалисти – редовно обучение и задочно обучение
  – за неспециалисти – задочно обучение
 • начало на занятията
  – за специалисти – 29.10.2022 г. от 9:00 ч. в 25 сем. зала
  – за неспециалисти – 29.10.2022 г. от 8:30 ч. в 28 сем. зала
 • разпис
  – за специалисти, редовно обучение – І семестър, ІІ семестър
  – за специалисти, задочно обучение – І семестър, ІІ семестър
  – за неспециалисти – І семестър, ІІ семестър, III семестър, IV семестър
 • изпитна сесия
  – за специалисти – І семестър, ІІ семестър
  – за неспециалисти – І семестър, ІІ семестър, III семестър, IV семестър
 • държавен изпит – конспект, дата