Обучение на магистри

Медицинска химия


Хранителна химия

 • учебен план – редовно обучение и задочно обучение
 • начало на занятията
  – за специалисти
  – за неспециалисти
 • разпис
  – за специалисти – І семестър, ІІ семестър
  – за неспециалисти – І семестър, ІІ семестър
 • изпитна сесия
  – за специалисти – І семестър, ІІ семестър
  – за неспециалисти – І семестър, ІІ семестър, III семестър, IV семестър
 • държавен изпит – конспект, дата – на 22 юли 2021 г. и 21 септември 2021 г.

Химия и екология

 • учебен план – редовно обучение и задочно обучение
 • начало на занятията
  – за специалисти
  – за неспециалисти
 • разпис
  – за специалисти – І семестър, ІІ семестър
  – за неспециалисти – І семестър, ІІ семестър
 • изпитна сесия
  – за специалисти – І семестър, ІІ семестър
  – за неспециалисти – І семестър, ІІ семестър, III семестър, IV семестър
 • разпис – І семестър, ІІ семестър
 • държавен изпит – конспект, дата – на 21 септември 2021 г. и 21 октомври 2021 г.

Спектрохимичен анализ

 • учебен план – задочно обучение
 • начало на занятията
 • разпис
 • изпитна сесия
 • държавен изпит – конспект, дата – на 21 юли 2021 г. от 9:00 часа в 1 ауд. (заявление за явяване на държавен изпит се приемат до 13.07.) и 21 септември 2021 г.

Компютърна химия


Обучението по химия в училище

 • учебен план – редовно обучение, задочно обучение и задочно обучение (за неспециалисти)
 • начало на занятията
  – за специалисти
  – за неспециалисти
 • разпис
  – за специалисти, редовно обучение – І семестър, ІІ семестър
  – за специалисти, задочно обучение – І семестър, ІІ семестър
  – за неспециалисти – І семестър, ІІ семестър, III семестър, IV семестър
 • изпитна сесия
  – за специалисти – І семестър, ІІ семестър
  – за неспециалисти – І семестър, ІІ семестър, III семестър, IV семестър
 • държавен изпит – конспект, дата – на 23 юли 2021 г. и 23 септември 2021 г. от 9:00 часа в 1 ауд.