Обучение на магистри

Фармацевтична химия

  • учебен план – задочно обучение
  • информационна среща на 28.10.2021 г. от 18:30 ч. на адрес: https://meet.uni-plovdiv.net/pharm_chem
  • начало на занятията – 30.10.2021 г. от 9:00 ч.
  • разпис – I семестър, II семестър
  • изпитна сесия
  • държавен изпит – конспект, дати – 22 юли 2022 г. от 9:00 часа в 1 аудитория и 30 септември 2022 г. от 9:00 часа в 1 компютърна зала

Хранителна химия


Химия и екология


Спектрохимичен анализ


Компютърна химия


Обучението по химия в училище